Dokončovací tiskařské práce

Dokončovacími pracemi rozumíme konečnou úpravu tiskovin papíru, polypropylenu, polystyrolu a dalších materiálů.

Protlačování

Naše protlačovací stroje jsou určeny na protlačování etiket z papíru do gramáže 500g/m2,kartonů, kůže, fólií, netvrzených plastických hmot jako jsou PP, PE. Protlačování je vhodné k výrobě karet a tvarovaného trojřezu sešitů a knih, kulacení rohů či k vytváření složitých tvarů. Jsme schopni tvarovat i velice tenké materiály, jako jsou například ubrousky a jiné materiály o velmi nízké gramáži a to až do 15g/m2. Velkou výhodou protlačování etiket je vysoká produktivita, proto jsme schopni plnit zakázky velkých objemů v krátkém čase. Tam kde nelze docílit požadovaného tvaru protlačováním tiskovin používáme výsekové stroje

Tvarový výsek

Jedná se o velice populární druh finální úpravy tiskovin, pomocí tvarového výseku je možné docílit těch nejsložitějších, tvarů kterých není možné docílit ořezem či protlačováním.

Vrtání

Hlavní výhodou vrtání tiskovin je kvalita vrtaného otvoru. 

Kulacení rohů

Tato technologie není jen módním výstřelkem současné doby či pouze snahy designového zpestření běžných tiskovin.

Zakulacení rohů tiskovin či etiket zamezuje přílišnému namáhání jednotlivých stránek a manipulace snimi je přijemnější.

Ořez

Provádíme ořez do maximální délky

Perforace

vyražení souvislé řady otvorů pro snadné odtrhávání či překládání letáků, etiket apod..